Ogłoszenia Powiatu Ostrołęckiego

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego nr BOŚiR.6740.232.2021 z dnia 31.01.2023 roku.pdf (414,61KB)

z dnia 31 stycznia 2023 r.
Pobierz załącznik

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego nr BOŚiR.6740.1.21.2020z dnia 18.01.2023 roku.pdf (383,77KB)

z dnia 31 stycznia 2023 r.
Pobierz załącznik

Obwieszczenie nr GN.683.3.142.2021 z dnia 16.01.2023 roku.pdf (299,97KB)

z dnia 31 stycznia 2023 r.
Pobierz załącznik

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.pdf (457,24KB)

z dnia 31 stycznia 2023 r.
Pobierz załącznik

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego nr BOŚiR.6164.64.2021.2023 z dnia 12.01.2023 roku.pdf (371,20KB)

z dnia 31 stycznia 2023 r.
Pobierz załącznik

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego nr BOŚiR.6740.1.26.2023 z dnia 11.01.2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego.pdf (942,35KB)

z dnia 31 stycznia 2023 r.
Pobierz załącznik

Ogłoszenie Starosty Ostrołęckiego o naborze deklaracji udziału w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków.pdf (364,39KB)

z dnia 31 stycznia 2023 r.
Pobierz załącznik

Wniosek o udzielenie dotacji.doc (66,00KB)

z dnia 31 stycznia 2023 r.
Pobierz załącznik

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego nr SPN-O.7533.29.2.2022.MP z dnia 27.12.2022 roku.pdf (350,62KB)

z dnia 10 stycznia 2023 r.
Pobierz załącznik

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego nr BOŚiR.6740.1.19.2022 z dnia 21.12.2022 roku.pdf (274,48KB)

z dnia 10 stycznia 2023 r.
Pobierz załącznik

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego nr BOŚiR.6740.1.21.2022 z dnia 21.12.2022 roku.pdf (383,95KB)

z dnia 10 stycznia 2023 r.
Pobierz załącznik

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego nr BOŚiR.6740.1.20.2022 z dnia 21.12.2022 roku.pdf (520,57KB)

z dnia 10 stycznia 2023 r.
Pobierz załącznik

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego nr BOŚiR.6740.1.28.2022 z dnia 19.12.2022 roku.pdf (548,27KB)

z dnia 10 stycznia 2023 r.
Pobierz załącznik

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego znak BOŚiR.6740.1.27.2022 z dnia 14.12.2022 r.pdf (465,96KB)

z dnia 10 stycznia 2023 r.
Pobierz załącznik

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę budynku strzelnicy sportowej przy Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle ul. Słoneczna 2 07-420 Kadzidło.pdf (2,35MB)

z dnia 10 stycznia 2023 r.
Pobierz załącznik

Wzór oferty.docx (17,51KB)

z dnia 10 stycznia 2023 r.
Pobierz załącznik

Wzór umowy.docx (22,33KB)

z dnia 10 stycznia 2023 r.
Pobierz załącznik

Klauzula informacyjna.pdf (602,14KB)

z dnia 10 stycznia 2023 r.
Pobierz załącznik

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego GN.6853.30.2022 z dnia 14.12.2022 roku.pdf (248,01KB)

z dnia 10 stycznia 2023 r.
Pobierz załącznik

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego GN.6853.27.2022 z dnia 8.12.2022 roku.pdf (260,76KB)

z dnia 10 stycznia 2023 r.
Pobierz załącznik

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego nr GN.683.2.427.2021 z dnia 5.12.2022 roku.pdf (278,61KB)

z dnia 10 stycznia 2023 r.
Pobierz załącznik

Obwieszczenie o przyjęciu Programu Ochrony Środowiska.pdf (314,50KB)

z dnia 10 stycznia 2023 r.
Pobierz załącznik

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska.pdf (2,52MB)

z dnia 10 stycznia 2023 r.
Pobierz załącznik

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego o wydaniu decyzji nr 262022 z dnia 30.11.2022 r. na rozbudowę drogi powiatowej nr 2539W.pdf (561,47KB)

z dnia 10 stycznia 2023 r.
Pobierz załącznik

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego nr BOŚiR.6740.1.16.2022 z dnia 06.10.2022 roku.pdf (270,10KB)

z dnia 10 stycznia 2023 r.
Pobierz załącznik

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego nr BOŚiR.6740.1.24.2022 z dnia 22.11.2022 roku.pdf (476,92KB)

z dnia 10 stycznia 2023 r.
Pobierz załącznik

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego nr SPN-O.7533.29.2.2022.MP z dnia 21.11.2022 roku.pdf (370,97KB)

z dnia 10 stycznia 2023 r.
Pobierz załącznik

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego nr BOŚiR.6740.1.20.2022 z dnia 22.11.2022 roku.pdf (942,10KB)

z dnia 10 stycznia 2023 r.
Pobierz załącznik

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska.pdf (5,18MB)

z dnia 10 stycznia 2023 r.
Pobierz załącznik

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego nr BOŚiR.6163.38.2022 z dnia 16.11.2022 roku.pdf (833,41KB)

z dnia 10 stycznia 2023 r.
Pobierz załącznik

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego nr BOŚiR.6163.37.2022 z dnia 16.11.2022 roku.pdf (796,32KB)

z dnia 10 stycznia 2023 r.
Pobierz załącznik

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego nr BOŚiR.6740.1.25.2022 z dnia 16.11.2022 roku.PDF (475,20KB)

z dnia 10 stycznia 2023 r.
Pobierz załącznik

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.pdf (678,28KB)

z dnia 10 stycznia 2023 r.
Pobierz załącznik

Otwarty nabór partnera w celu wspólnego realizacji projektu Doskonalenie zawodowe uczniów.docx (38,47KB)

z dnia 10 stycznia 2023 r.
Pobierz załącznik