Ogłoszenia Urzędu Miasta - PRZETARGI

Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych wraz z obiektem "parkuj i jedź" na terenie miasta Ostrołęki oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą. Przejazd rowerowy przez jezdnię z przejściem dla pieszych w ul. Brata Zenona Że

z dnia 22 marca 2018 r.
Numer sprawy: KPZ.271.8.2018
Termin składania ofert: 06.04.2018 godz. 11:30
Zamawiajacy: Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj przetargu: Roboty budowlane
Wartość szacunkowa: poniżej 5 548 000 euro
Miejsce składania ofert: Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. PW- branża drogowa, sanitarna, elektryczna
 4. PW - sygnalizacja świetlna
 5. Projekt stałej organizacji ruchu
 6. SST
 7. Przedmiary robót

budowa i przebudowa ścieżek rowerowych wraz z obiektem "parkuj i jedź" na terenie miasta Ostrołęki oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą. Budowa odcinka ciągu pieszo-rowerowego na os. Wojciechowice. Projekt: "Ogran

z dnia 22 marca 2018 r.
Numer sprawy: KPZ.271.7.2018
Termin składania ofert: 06.04.2018 godz. 11:30
Zamawiajacy: Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj przetargu: Roboty budowlane
Wartość szacunkowa: poniżej 5 548 000 euro
Miejsce składania ofert: Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Aleja Wojska Polskiego- Projekt branży drogowej i elektrycznej
 4. Projekt stałej organizacji ruchu
 5. SST
 6. Przedmiary robót
 7. Ulica Mostowa- Projekt branży drogowej i elektrycznej
 8. Projekt stałej organizacji ruchu
 9. SST
 10. Przedmiary robót

Zakup wiat przystankowych (15 szt.) wraz z instalacją zasilającą wiaty przystankowe. Zadanie: doposażenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą

z dnia 21 marca 2018 r.
Numer sprawy: KPZ.271.6.2018
Zamawiajacy: Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj przetargu: Dostawy
Wartość szacunkowa: poniżej 221 000 euro
Miejsce składania ofert: Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ

Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych wraz z obiektem "parkuj i jedź" na terenie miasta Ostrołęki oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą. Ścieżka rowerowa w drodze krajowej nr 61 w ulicy Romualda Traugutta, alei Wojska

z dnia 13 marca 2018 r.
Numer sprawy: KPZ.271.5.2018
Zamawiajacy: Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj przetargu: Roboty budowlane
Wartość szacunkowa: poniżej 5 548 000 euro
Miejsce składania ofert: Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Projekt Budowlany
 4. Materiały formalne i rysunki uzupełniające
 5. Projekt stałej organizacji ruchu
 6. SST
 7. Przedmiary robót

Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych wraz z obiektem "parkuj i jedź" na terenie miasta Ostrołęki oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą.Ścieżka rowerowa w ulicy Brata Zenona Żebrowskiego w Ostrołęce.Projekt: "

z dnia 12 marca 2018 r.
Numer sprawy: KPZ.271.4.2018
Zamawiajacy: Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj przetargu: Roboty budowlane
Wartość szacunkowa: poniżej 5 548 000 euro
Miejsce składania ofert: Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Projekt Budowlany
 4. Projekt zagospodarowania zieleni
 5. Projekt stałej organizacji ruchu
 6. SST
 7. Przedmiary robót

Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych wraz z obiektem "parkuj i jedź" na terenie miasta Ostrołęki oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą. Ścieżka rowerowa w ulicy kontradmirała Włodzimierza Steyera w Ostrołęce wraz

z dnia 06 marca 2018 r.
Numer sprawy: KPZ.271.3.2018
Termin składania ofert: 21.03.2018 godz. 11:30
Zamawiajacy: Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj przetargu: Roboty budowlane
Wartość szacunkowa: poniżej 5 548 000 euro
Miejsce składania ofert: Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Projekt Budowlany
 4. Projekt stałej organizacji ruchu
 5. SST
 6. Przedmiary robót
 7. Informacja z otwarcia ofert

Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka w ramach projektu pn. "Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwó

z dnia 05 marca 2018 r.
Numer sprawy: KPZ.271.2.2018
Zamawiajacy: Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj przetargu: Dostawy
Wartość szacunkowa: powyżej 221 000 euro
Miejsce składania ofert: Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Formularz JEDZ
 4. Program Funkcjonalno-Użytkowy
 5. Załącznik nr 1 do PFU

Zakup autobusów wyposażonych w silniki normy EURO 6 (5 szt.). Zadanie:Doposażenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na potrzeb

z dnia 26 lutego 2018 r.
Numer sprawy: KPZ.271.1.2018
Zamawiajacy: Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj przetargu: Dostawy
Wartość szacunkowa: powyżej 221 000 euro
Miejsce składania ofert: Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Formularz JEDZ

Dostawę fabrycznie nowego mikrobusu 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim.

z dnia 09 lutego 2018 r.
Numer sprawy: SSM.8120.5.28.2016
Termin składania ofert: 16.02.2018 godz. 12:00
Zamawiajacy: Miasto Ostrołęka
Tryb zamówienia: zapytanie cenowe
Rodzaj przetargu: Dostawy
Wartość szacunkowa: poniżej 30 000 euro
Miejsce składania ofert: Urząd Miasta Ostrołęki plac gen.Józefa Bema 1 07-400 Ostrołęka

Załączniki:
 1. Zapytanie cenowe przetarg
 2. Załącznik do zapytania cenowego
 3. Formularz oferty
 4. Załącznik do formularza ofertowego
 5. Informacja o unieważnieniu przetargu

Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na wykonanie osłon przeciwhałasowych w postaci ekranów akustycznych w ciągu ulicy Bohaterów Warszawy w Ostrołęce na odcinku od ronda Honorowych Dawców Krwi do skrzyżowania z ulicą gen. Władys

z dnia 07 lutego 2018 r.
Numer sprawy: WD.271.3.2018
Termin składania ofert: 28.02.2018 godz. 16:00
Zamawiajacy: Miasto Ostrołęka, pl. gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
Tryb zamówienia: zapytanie cenowe
Rodzaj przetargu: Usługi
Wartość szacunkowa: poniżej 30 000 euro
Miejsce składania ofert: Urząd Miasta Ostrołęki, pl. gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka

Załączniki:
 1. zapytanie cenowe
 2. formularz ofertowy
 3. projekt umowy
 4. informacja o wynikach postępowania