Ogłoszenia Urzędu Miasta - PRZETARGI

Przebudowa ulicy Krańcowej w Ostrołęce - ETAP I

z dnia 17 maja 2018 r.
Numer sprawy: KPZ.271.17.2018
Termin składania ofert: 06.06.2018 godz. 11:30
Zamawiajacy: Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj przetargu: Roboty budowlane
Wartość szacunkowa: poniżej 5 548 000 euro
Miejsce składania ofert: Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. PW- branża drogowa
 4. PW- branża sanitarna
 5. PW- branża elektryczna
 6. PW- przebudowa linii kablowej nn
 7. PW- branża telekomunikacyjna-: Orange i Vectra
 8. Projekt zagospodarowania terenu- zamienny
 9. Projekt stałej organizacji ruchu
 10. SST- wszystkie branże
 11. Przedmiary robót- wszystkie branże

Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych wraz z obiektem "parkuj i jedź" na terenie miasta Ostrołęki oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą. Przebudowa infrastruktury na potrzeby obiektu "parkuj i jedź". Projekt:

z dnia 14 maja 2018 r.
Numer sprawy: KPZ.271.16.2018
Termin składania ofert: 29.05.2018 godz. 11:30
Zamawiajacy: Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: poniżej 5 548 000 euro
Miejsce składania ofert: Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Projekt branży drogowej i elektrycznej
 4. Projekt stałej organizacji ruchu
 5. SST- branża drogowa
 6. SST- branża elektryczna
 7. Przedmiary robót

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych i nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki

z dnia 09 maja 2018 r.
Numer sprawy: KPZ.271.15.2018
Termin składania ofert: 17.05.2018 godz. 11:30
Zamawiajacy: Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj przetargu: Usługi
Wartość szacunkowa: poniżej 221 000 euro
Miejsce składania ofert: Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Zmiana treści SIWZ
 4. Informacja z otwarcia ofert

Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych wraz z obiektem "parkuj i jedź" na terenie miasta Ostrołęki oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą. Przejazd rowerowy przez jezdnię z przejściem dla pieszych w ul. Brata Zenona Że

z dnia 24 kwietnia 2018 r.
Numer sprawy: KPZ.271.13.2018
Termin składania ofert: 11.05.2018 godz. 11:30
Zamawiajacy: Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj przetargu: Roboty budowlane
Wartość szacunkowa: poniżej 5 548 000 euro
Miejsce składania ofert: Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. PW- branża drogowa, sanitarna, elektryczna
 4. PW - sygnalizacja świetlna
 5. Projekt stałej organizacji ruchu
 6. SST
 7. Przedmiary robót
 8. Informacja o unieważnieniu postępowania

Remont ulicy ks.Franciszka Blachnickiego w Ostrołęce

z dnia 24 kwietnia 2018 r.
Numer sprawy: KPZ.271.14.2018
Termin składania ofert: 11.05.2018 godz. 11:30
Zamawiajacy: Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj przetargu: Roboty budowlane
Wartość szacunkowa: poniżej 5 548 000 euro
Miejsce składania ofert: Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. PB- branża drogowa cz.1
 4. PB- branża drogowa cz.2
 5. PB- branża sanitarna
 6. Projekt stałej organizacji ruchu
 7. SST
 8. Przedmiary robót
 9. Uchwała nr 338/XLVIII/2017 Rady Miasta Ostrołęki
 10. Wyjaśnienie treści SIWZ
 11. Informacja o unieważnieniu postępowania

Wykonanie usługi polegającej na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ostrołęki z miejsc i budynków wskazanych przez Zamawiającego.

z dnia 30 marca 2018 r.
Numer sprawy: GKOŚ.7021.1.2.2018
Termin składania ofert: 13.04.2018 godz. 16:00
Zamawiajacy: Miasto Ostrołęka
Tryb zamówienia: zapytanie o cenę
Rodzaj przetargu: Usługi
Wartość szacunkowa: poniżej 30 000 euro
Miejsce składania ofert: w wersji elektronicznej na adres e-mail:jadwiga.podolak@um.ostroleka.pl

Załączniki:
 1. Formularz oferty

Montaż instalacji z ogniw fotowoltaicznych. Zadanie: "Doposażenie Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby publiczneg

z dnia 26 marca 2018 r.
Numer sprawy: KPZ.271.10.2018
Termin składania ofert: 11.04.2018 godz. 11:30
Zamawiajacy: Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj przetargu: Roboty budowlane
Wartość szacunkowa: poniżej 5 548 000 euro
Miejsce składania ofert: Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Program funkcjonalno-użytkowy
 4. Załącznik nr 1 do PFU
 5. Załącznik nr 2 do PFU
 6. Projekty wykonawcze
 7. Przedmiar robót
 8. Informacja z otwarcia ofert

budowa i przebudowa ścieżek rowerowych wraz z obiektem "parkuj i jedź" na terenie miasta Ostrołęki oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą. Budowa odcinka ciągu pieszo-rowerowego na os. Wojciechowice. Projekt: "Ogran

z dnia 22 marca 2018 r.
Numer sprawy: KPZ.271.7.2018
Termin składania ofert: 06.04.2018 godz. 11:30
Zamawiajacy: Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj przetargu: Roboty budowlane
Wartość szacunkowa: poniżej 5 548 000 euro
Miejsce składania ofert: Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Aleja Wojska Polskiego- Projekt branży drogowej i elektrycznej
 4. Projekt stałej organizacji ruchu
 5. SST
 6. Przedmiary robót
 7. Ulica Mostowa- Projekt branży drogowej i elektrycznej
 8. Projekt stałej organizacji ruchu
 9. SST
 10. Przedmiary robót
 11. Informacja z otwarcia ofert
 12. Informacja o wyborze oferty

Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych wraz z obiektem "parkuj i jedź" na terenie miasta Ostrołęki oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą. Przejazd rowerowy przez jezdnię z przejściem dla pieszych w ul. Brata Zenona Że

z dnia 22 marca 2018 r.
Numer sprawy: KPZ.271.8.2018
Termin składania ofert: 06.04.2018 godz. 11:30
Zamawiajacy: Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj przetargu: Roboty budowlane
Wartość szacunkowa: poniżej 5 548 000 euro
Miejsce składania ofert: Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. PW- branża drogowa, sanitarna, elektryczna
 4. PW - sygnalizacja świetlna
 5. Projekt stałej organizacji ruchu
 6. SST
 7. Przedmiary robót
 8. Informacja o unieważnieniu postępowania

Zakup wiat przystankowych (15 szt.) wraz z instalacją zasilającą wiaty przystankowe. Zadanie: doposażenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą

z dnia 21 marca 2018 r.
Numer sprawy: KPZ.271.6.2018
Termin składania ofert: 30.04.2018 godz. 11:30
Zamawiajacy: Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj przetargu: Dostawy
Wartość szacunkowa: poniżej 221 000 euro
Miejsce składania ofert: Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Zmiana treści SIWZ
 4. SIWZ tekst jednolity z dn. 23.03.2018 r.
 5. Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 30.03.2018r.
 6. Tablica wiaty-widok
 7. elektryka wiata
 8. Schemat inst. elektr wiata
 9. Białobiel_Wiata_PZT
 10. SIWZ tekst jednolity z dn. 30.03.2018 r.
 11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 30.03.2018r.
 12. Informacja z otwarcia ofert
 13. Informacja o unieważnieniu postępowania