Ogłoszenia Urzędu Miasta

Informacje o wykazach nieruchomości: Informacja o wykazie ul. Psarskiego 18

z dnia 19 marca 2018 r.

Treść

INFORMACJA
Prezydenta Miasta Ostrołęki

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. Józefa Bema 1 (II piętro) został wywieszony wykaz dotyczący przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości lokalowej przy ul. Psarskiego 18, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki.


Informacje o wykazach nieruchomości: Informacja o wykazie dz. nr 40050/3 ul. Chętnika

z dnia 16 marca 2018 r.

Treść

INFORMACJA
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm. ) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 ( II piętro ), został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, oznaczonej numerem geodezyjnym 40050/3, położonej w Ostrołęce przy ul. Chętnika, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.


Wyciąg z ogłoszenia Prezydenta Miasta Ostrołęki o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ul. Wilczej:

z dnia 16 marca 2018 r.
 1. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr: OS1O/00070531/3.
 2. Oznaczona jest numerami geodezyjnymi: 51864/7, 51867/3, 51868/3, 51866/3, 51868/4, 51869/3, 51869/2, 51868/2, 51867/5, 51864/8, 51868/1, 51869/1 i 51867/4 o łącznej powierzchni 987 m2, zgodnie z operatem ewidencji gruntów i budynków.
 3. Przeznaczona jest do sprzedaży na własność.
 4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 214.500,00 zł.
 5. Przetarg odbędzie się 9 maja 2018 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 – pokój nr 113 (I piętro).
 6. Wadium wynosi 42.900,00 zł.
 7. Ogłoszenie jest wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 – I piętro oraz Rady Osiedla „Sienkiewicza”, opublikowane jest na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrołęki – ostroleka.pl.
 8. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ostrołęki – pl. gen. J. Bema 1, pokój nr 216 i 210, tel. 297654232 i 297654234.

Informacje o wykazach nieruchomości: Wykaz dz.nr 40050/3 ul. Chętnika

z dnia 16 marca 2018 r.

Treść

W Y K A Z
Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
w drodze bezprzetargowej

1. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr OS1O/00037885/6.
2. Nieruchomość oznaczona jest numerem geodezyjnym 40050/3.
3. Nieruchomość posiada powierzchnię 19 m2.
4. Nieruchomość położona jest w Ostrołęce przy ul. Chętnika.
Nieruchomość zabudowana jest garażem murowanym.
5.Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście Płn.-11 Listopada” w Ostrołęce nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod zespoły garaży i parkingów (symbol w planie KS).
6.Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 3 lat.
7.Wartość nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy wynosi 4.275,00 zł.
8.Zwaloryzowana stawka czynszu z tytułu dzierżawy gruntu zabudowanego garażem wynosi 12,63 zł za 1 m2 plus obowiązujący podatek VAT rocznie.
9.Roczny czynsz dzierżawny wyniesie:
239,97 zł + 23% VAT (tj. 55,19 zł) = 295,16 zł brutto.
10.Termin płacenia czynszu dzierżawnego zostanie ustalony w umowie.
11.Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji przy zastosowaniu wskaźnika inflacji ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Podstawa prawna wywieszenia wykazu:
art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm. /.


Informacje o wykazach nieruchomości: Informacja o wykazie Ostrołęka ul.11 Listopada 17

z dnia 16 marca 2018 r.

Treść

INFORMACJA
Prezydenta Miasta Ostrołęki

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. Józefa Bema 1 (II piętro) został wywieszony wykaz dotyczący przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości lokalowej przy ul. 11 Listopada 17, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki.


Informacje o wykazach nieruchomości: Wykaz cz.dz. 21173/17 w rejonie ul. Księcia Siemowita III

z dnia 14 marca 2018 r.

Treść

W Y K A Z
Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
w drodze bezprzetargowej

1. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr OS1O/00060961/3.
2. Nieruchomość oznaczona jest numerem geodezyjnym 21173/17.
3. Nieruchomość posiada powierzchnię 2.6565 ha. Do wydzierżawienia przeznaczona jest część nieruchomości o powierzchni 522,5 m2.
4. Nieruchomość położona jest w Ostrołęce w rejonie ul. Księcia Siemowita III.
Część nieruchomości przeznaczona do wydzierżawienia jest niezabudowana.
5.Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Wojciechowice” w Ostrołęce nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod park rekreacyjno-sportowy „Starorzecze” (symbol w planie ZPST.1).
6.Część nieruchomości przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 3 lat w celach rekreacyjno-wypoczynkowych.
7.Wartość nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy wynosi 71.583,00 zł.
8.Stawka czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości wynosi 0,16 zł za 1 m2 plus obowiązujący podatek VAT rocznie.
9.Roczny czynsz dzierżawny wyniesie:
83,60 zł + 23% VAT (tj. 19,23 zł) = 102,83 zł brutto.
10.Termin płacenia czynszu dzierżawnego zostanie ustalony w umowie.
11.Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji przy zastosowaniu wskaźnika inflacji ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Podstawa prawna wywieszenia wykazu:
art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm. /.


Informacje o wykazach nieruchomości: Informacja o wykazie cz.dz. 21173/17 ul.Księcia Siemowita III

z dnia 14 marca 2018 r.

Treść

INFORMACJA
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm. ) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 ( II piętro ), został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, oznaczonej numerem geodezyjnym 21173/17, położonej w Ostrołęce w rejonie ul. Księcia Siemowita III, której część przeznaczona została do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.


Informacje o wykazach nieruchomości: Informacja o wykazie cz.dz. 30273 rejon ul. Partyzantów

z dnia 13 marca 2018 r.

Treść

INFORMACJA
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm. ) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 ( II piętro ), został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, oznaczonej numerem geodezyjnym 30273, położonej w Ostrołęce w rejonie ul. Partyzantów, której część przeznaczona została do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.Informacje o wykazach nieruchomości: Wykaz cz.dz. 30273 rejon ul. Partyzantów

z dnia 13 marca 2018 r.

Treść

W Y K A Z
Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
w drodze bezprzetargowej

1. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr OS1O/00062358/7.
2. Nieruchomość oznaczona jest numerem geodezyjnym 30273.
3. Nieruchomość posiada powierzchnię 27047 m2. Do wydzierżawienia przeznaczona jest część nieruchomości o powierzchni 240 m2.
4. Nieruchomość położona jest w Ostrołęce w rejonie ul. Partyzantów.
Nieruchomość jest niezabudowana.
5.Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Wojciechowice” w Ostrołęce nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod zieleń parkową (symbol w planie 2ZP) oraz pod usługi z zielenią towarzyszącą ( symbol w planie 2U/Z ).
6.Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 3 lat w celach rekreacyjno-wypoczynkowych.
7.Wartość nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy wynosi 18.550,00 zł.
8.Stawka czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości wynosi 0,16 zł za 1 m2 plus obowiązujący podatek VAT rocznie.
9.Roczny czynsz dzierżawny wyniesie:
38,40 zł + 23% VAT (tj. 8,83 zł) = 47,23 zł brutto.
10.Termin płacenia czynszu dzierżawnego zostanie ustalony w umowie.
11.Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji przy zastosowaniu wskaźnika inflacji ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Podstawa prawna wywieszenia wykazu:
art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm. /.Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki o wywieszeniu dwóch decyzji: Nr GN.6853.1.2017 : ograniczającej sposób korzystania z części działki nr 61938 o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Ostrołęce przy ul. Kolejowej oraz zezwalającej na niezwłoczne

z dnia 09 marca 2018 r.
INFORMACJA
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki z siedzibą przy Placu gen. Józefa Bema 1 (II piętro) zostały wywieszone decyzje Prezydenta Miasta Ostrołęki:
• znak: GN.6853.1.2017 z dnia 05.03.2018 r. ograniczająca sposób korzystania z części nieruchomości o nr 61938 (obszar zajęcia nieruchomości pod pas technologiczny - 24 m2) o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Ostrołęce przy ul. Kolejowej, poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie na tej nieruchomości inwestycji celu publicznego, polegającej na:
- budowie wnętrzowej stacji transformatorowej SN/nN o wymiarach 4,8 m x 3,1 m,
- budowie linii kablowej SN o długości 2 x 1m,
- budowie linii kablowej nN o długości 3 x 1 m,
- demontażu istniejącej stacji transformatorowej i linii napowietrznej SN i nN,
• znak: GN.6853.1.2017 z dnia 06.03.2018 r. zezwalająca PGE Dystrybucja S.A. z s.
w Lublinie na niezwłoczne zajęcie ww. nieruchomości.

Z up. Prezydenta Miasta Ostrołęki
Grzegorz Płocha
Wiceprezydent Miasta


Informacje o wykazach nieruchomości: Wykaz i informacja o wykazie dz. 40062/14 ul. Chętnika

z dnia 07 marca 2018 r.

Treść

INFORMACJA
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm. ) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 ( II piętro ) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki ozn. nr 40062/14, położonej w Ostrołęce przy ulicy Chętnika, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.


Informacje o wykazach nieruchomości: Informacja o wykazie cz.dz. 50071 i 51993/6 w rejonie ul. Prądzyńskiego i ul. Prostej

z dnia 06 marca 2018 r.

Treść

INFORMACJA
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm. ) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 ( II piętro ), został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, oznaczonych numerami geodezyjnymi 50071 i 51993/6, położonych w Ostrołęce w rejonie ul. Prądzyńskiego i ul. Prostej, których część przeznaczona została do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.


Informacje o wykazach nieruchomości: Wykaz cz. dz. 50071 i 51993/6 w rejonie ul. Prądzyńskiego i ul. Prostej

z dnia 06 marca 2018 r.

Treść

W Y K A Z
Nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
w drodze bezprzetargowej

1.Nieruchomości posiadają urządzone księgi wieczyste
Nr: OS1O/00080553/6 i OS1O/00082951/0.
2.Nieruchomości oznaczone są numerami geodezyjnymi 50071 i 51993/6.
3.Nieruchomości łącznie posiadają powierzchnię 972 m2. Do wydzierżawienia przeznaczona jest część nieruchomości o pow. 18 m2.
4.Nieruchomości położone są w Ostrołęce w rejonie ul. Prądzyńskiego i ul. Prostej.
Część nieruchomości przeznaczona do wydzierżawienia zabudowana jest garażem blaszanym.
5.Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście Płd. – Goworowska” w Ostrołęce nieruchomości położone są na terenie przeznaczonym:
- działka nr 50071 – pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (symbol w planie MWU.2) oraz ważniejszych ciągów pieszych na terenach zabudowy wielorodzinnej, usług i zieleni publicznej.
- działka nr 51993/6 – pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (symbol w planie MWU.2).
6.Część nieruchomości przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 2 lat i 7 miesięcy w celu korzystania z garażu.
7. Wartość nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy wynosi 2.619,00 zł.
8.Zwaloryzowana stawka czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości wynosi 12,63 zł za 1m2 plus obowiązujący podatek VAT rocznie.
9.Roczny czynsz dzierżawny wyniesie:
227,34 zł + 23% VAT (tj. 52,29 zł) = 279,63 zł brutto.
10.Termin płacenia czynszu dzierżawnego zostanie ustalony w umowie.
11.Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji przy zastosowaniu wskaźnika inflacji ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Podstawa prawna wywieszenia wykazu:
art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm. /.


Rozstrzygnięcie konkursu ofert

z dnia 01 marca 2018 r.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert w w otwartym naborze na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu numer RPMA.10.01.04-IP.01-14-064/18, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa X Edukacja dla Rozwoju Regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna o numerze RPMA.10.01.04-IP.01-14-064/18

Załączniki:
Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Informacje o wykazach nieruchomości: Wykaz cz. dz. 21002/3 ul. Króla Jana Kazimierza

z dnia 28 lutego 2018 r.

Treść

W Y K A Z
Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
w drodze bezprzetargowej

1. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr OS10/00064133/8.
2. Nieruchomość oznaczona jest numerem geodezyjnym 21002/3.
3.Nieruchomość posiada powierzchnię 3025 m2. Do wydzierżawienia przeznaczona jest część nieruchomości o pow. 258 m2.
4.Nieruchomość położona jest w Ostrołęce przy ul. Króla Jana Kazimierza. Część nieruchomości przeznaczona do wydzierżawienia zabudowana jest jednokondygnacyjnym murowanym budynkiem socjalno-magazynowym o pow. zabudowy 168 m2.
5.Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście Płn. – 11 Listopada” w Ostrołęce przedmiotowa część nieruchomości znajduje się na terenie przeznaczonym pod usługi – bez przesądzania ich profilu (z wyłączeniem rzemiosła produkcyjnego wymagającego budynków produkcyjnych) oraz ogólnodostępny parking grupowy ( symbol w planie UU.2+KS ).
6.Część nieruchomości przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 11 lat z przeznaczeniem na działalność statutową Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce.
7.Wartość części nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia wynosi 423.000,00 zł.
w tym: - grunt – 51.000,00 zł,
- budynek socjalno-magazynowy – 372.000,00 zł.
8.Zwaloryzowana stawka czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości wynosi 3% wartości gruntu tj. 1.560,60zł plus obowiązujący podatek VAT za 1m2 rocznie.
9.Miesięczny czynsz dzierżawny wyniesie:
130,05 zł + 23% VAT (tj. 29,91 zł) = 159,96 zł brutto.
10.Czynsz dzierżawny płatny do 10 każdego miesiąca.
11.Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji przy zastosowaniu wskaźnika inflacji ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Podstawa prawna wywieszenia wykazu:
art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm. /.


Informacje o wykazach nieruchomości: Wykaz cz. dz. 52051/5 ul. Goworowska

z dnia 27 lutego 2018 r.

Treść

W Y K A Z
Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
w drodze bezprzetargowej

1. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr OS1O/00036331/1.
2. Nieruchomość oznaczona jest numerem geodezyjnym 52051/5.
3. Nieruchomość posiada powierzchnię 955 m2. Do wydzierżawienia przeznaczona jest część nieruchomości o pow. 123 m2 zabudowana dwoma garażami murowanymi oraz sześcioma garażami typu „blaszak”.
4. Nieruchomość położona jest w Ostrołęce przy ul. Goworowskiej.
5.Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrołęki rejon „Śródmieście Płd. - Goworowska” w Ostrołęce nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną ( symbol w planie MWU.11 ).
6.Część nieruchomości przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 5 lat w celu korzystania z istniejących garaży.
7. Wartość nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy wynosi 42.941,00 zł.
8.Zwaloryzowana stawka czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości wynosi 12,63 zł za 1m2 plus obowiązujący podatek VAT rocznie.
9.Roczny czynsz dzierżawny wyniesie:
1.553,49 zł + 23% VAT (tj. 357,30 zł) = 1.910,79 zł brutto.
10.Termin płacenia czynszu dzierżawnego zostanie ustalony w umowie.
11.Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji przy zastosowaniu wskaźnika inflacji ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Podstawa prawna wywieszenia wykazu:
art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm. /.OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oraz udzielenia zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

z dnia 27 lutego 2018 r.

Na podstawie art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) wszczynam – na wniosek PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 A -
w imieniu której działa Tomasz Samełko wykonujący pracę dla firmy: Biuro Projektowe „E-TOM” Tomasz Samełko, ul. Sikorskiego 18/37, 07-410 Ostrołęka – postępowanie w sprawie:

 1. wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości
  o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Ostrołęce przy ul. Kolejowej, oznaczonej
  w operacie ewidencji gruntów i budynków Miasta Ostrołęki numerem 61938 o pow. 2,0978, ha
  , poprzez udzielenie zezwolenia PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie na budowę na tej nieruchomości wnętrzowej stacji transformatorowej SN/nN, linii SN i nN oraz demontaż istniejącej stacji transformatorowej i linii napowietrznej SN i  nN i zajęcie
  w związku  z tym części ww. nieruchomości obejmującej powierzchnię 24 m2  -  pod pas technologiczny,
 2. wydania decyzji zezwalającej na niezwłoczne zajęcie nieruchomości wraz z nadaniem tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Zgodnie z art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zamiar ograniczenia sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, został podany do publicznej wiadomości na łamach dziennika „Nasz Dziennik” w dniu 15 grudnia 2017 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki  i tablicy ogłoszeń Rady Osiedla „Stacja”, w miejskim serwisie internetowym Miasta Ostrołęki: www.ostroleka.pl oraz w portalu internetowym: www.eostroleka.pl .

W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, nie zgłosiły się żadne osoby, które mogłyby wykazać, że  przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, co skutkuje  wszczęciem przedmiotowego postępowania.

            Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję, iż osoby będące stronami postępowania, ich przedstawiciele i pełnomocnicy, mogą zapoznać się z zebranym w sprawie materiałem dowodowym, uzupełnić materiał dowodowy, składać pisemne wyjaśnienia i dokumenty oraz złożyć końcowe oświadczenie, w terminie 7 dni od dnia wywieszenia ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki.

Dokumentacja sprawy znajduje się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ostrołęki przy Placu gen. Józefa Bema 1, pok. 211.

Po upływie ww. terminu, sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zgromadzoną dokumentację.
Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki przy Placu gen. Józefa Bema 1, zamieszczeniu w miejskim serwisie internetowym Urzędu Miasta Ostrołęki oraz portalu internetowym: www.eostroleka.pl .

Prezydent Miasta

Janusz Kotowski


Informacje o wykazach nieruchomości: Wykaz cz. dz. 52051/4 ul. Goworowska

z dnia 27 lutego 2018 r.

Treść

W Y K A Z
Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
w drodze bezprzetargowej

1. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr OS1O/00036331/1.
2. Nieruchomość oznaczona jest numerem geodezyjnym 52051/4.
3. Nieruchomość posiada powierzchnię 520 m2. Do wydzierżawienia przeznaczona jest część nieruchomości o pow. 306 m2 zabudowana 15 garażami murowanymi oraz częścią garażu blaszanego.
4. Nieruchomość położona jest w Ostrołęce przy ul. Goworowskiej.
5.Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrołęki rejon „Śródmieście Płd. - Goworowska” w Ostrołęce nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną ( symbol w planie MWU.11 ).
6.Część nieruchomości przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 5 lat w celu korzystania z istniejących garaży.
7. Wartość nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy wynosi 106.828,00 zł.
8.Zwaloryzowana stawka czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości wynosi 12,63 zł za 1m2 plus obowiązujący podatek VAT rocznie.
9.Roczny czynsz dzierżawny wyniesie:
3.864,78 zł + 23% VAT (tj. 888,90 zł) = 4.753,68 zł brutto.
10.Termin płacenia czynszu dzierżawnego zostanie ustalony w umowie.
11.Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji przy zastosowaniu wskaźnika inflacji ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Podstawa prawna wywieszenia wykazu:
art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm. /.Informacje o wykazach nieruchomości: Wykaz cz. dz. 52051/4 ul. Goworowska

z dnia 27 lutego 2018 r.

Treść

W Y K A Z
Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
w drodze bezprzetargowej

1. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr OS1O/00036331/1.
2. Nieruchomość oznaczona jest numerem geodezyjnym 52051/4.
3. Nieruchomość posiada powierzchnię 520 m2. Do wydzierżawienia przeznaczona jest część nieruchomości o pow. 20 m2 zabudowana garażem murowanym.
4. Nieruchomość położona jest w Ostrołęce przy ul. Goworowskiej.
5.Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrołęki rejon „Śródmieście Płd. - Goworowska” w Ostrołęce nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną ( symbol w planie MWU.11 ).
6.Część nieruchomości przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 2 lat i 7 miesięcy w celu korzystania z garażu.
7. Wartość nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy wynosi 6.982,00 zł.
8.Zwaloryzowana stawka czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości wynosi 12,63 zł za 1m2 plus obowiązujący podatek VAT rocznie.
9.Roczny czynsz dzierżawny wyniesie:
252,60 zł + 23% VAT (tj. 58,10 zł) = 310,70 zł brutto.
10.Termin płacenia czynszu dzierżawnego zostanie ustalony w umowie.
11.Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji przy zastosowaniu wskaźnika inflacji ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Podstawa prawna wywieszenia wykazu:
art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm. /.Wyciąg z ogłoszenia Prezydenta Miasta Ostrołęki o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ul. ppłk Łukasza Cieplińskiego „Pługa”:

z dnia 27 lutego 2018 r.
 1. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr: OS1O/00048079/3.
 2. Oznaczona jest numerem geodezyjnym 50596/3 o pow. 1606 m2, zgodnie z operatem ewidencji gruntów i budynków.
 3. Przeznaczona jest do sprzedaży na własność.
 4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 360.954,00 zł.
 5. Przetarg odbędzie się 18 kwietnia 2018 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 – pokój nr 113 (I piętro).
 6. Wadium wynosi 72.190,00 zł.
 7. Ogłoszenie jest wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 – I piętro oraz Rady Osiedla „Centrum”, opublikowane jest na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrołęki – ostroleka.pl.
 8. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ostrołęki – pl. gen. J. Bema 1, pokój nr 216 i 210, tel. 297654232 i 297654234.

Informacje o wykazach nieruchomości: Informacja o wykazach cz.dz. 52051/4 i 52051/5 ul. Goworowska

z dnia 27 lutego 2018 r.

Treść

INFORMACJA
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm. ) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 ( II piętro ), zostały wywieszone trzy wykazy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, oznaczonych numerami geodezyjnymi 52051/4 i 52051/5, położonych w Ostrołęce przy ul. Goworowskiej, których części przeznaczone zostały do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. Wykazy ww. nieruchomości zamieszczone zostały także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.


Ogłoszenie WAB.6733.26.2017

z dnia 23 lutego 2018 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ulicy Irysowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na terenie części działek oznaczonych nr 60090/3, 60061, 60077 oraz na terenie działki oznaczonej nr 60069 w obrębie 0006, ul. Irysowa w Ostrołęce, woj. mazowieckie

Załączniki
Ogłoszenie