Ogłoszenia Urzędu Miasta

Informacje o wykazach nieruchomości: Informacja o wykazie dz. nr 40062/13 ul. Chętnika

z dnia 14 grudnia 2017 r.

Treść

INFORMACJA
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm. ) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 ( II piętro ), został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, oznaczonej numerem geodezyjnym 40062/13, położonej w Ostrołęce przy ul. Chętnika, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.


Informacje o wykazach nieruchomości: Wykaz dz.nr 40062/13 ul. Chętnika

z dnia 14 grudnia 2017 r.

Treść

W Y K A Z
Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
w drodze bezprzetargowej

1. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr OS1O/00073805/6.
2. Nieruchomość oznaczona jest numerem geodezyjnym 40062/13.
3. Nieruchomość posiada powierzchnię 18 m2.
4.Nieruchomość położona jest w Ostrołęce przy ul. Chętnika.
Nieruchomość zabudowana jest garażem murowanym.
5.Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście Płn. – 11 Listopada” w Ostrołęce nieruchomość znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną w typie osiedlowym ( symbol w planie MWU. 3 ).
6.Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 3 lat.
7.Wartość nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy wynosi 3.600,00 zł.
8.Stawka czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości wynosi 12,38 zł za 1m2 plus obowiązujący podatek VAT rocznie.
9.Roczny czynsz dzierżawny wyniesie:
222,84 zł + 23% VAT (tj. 51,25 zł) = 274,09 zł brutto.
10.Termin płacenia czynszu dzierżawnego zostanie ustalony w umowie.
11.Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji przy zastosowaniu wskaźnika inflacji ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Podstawa prawna wywieszenia wykazu:
art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm./.


Informacje o wykazach nieruchomości: Wykaz dz.nr 40858/5 ul. Graniczna

z dnia 14 grudnia 2017 r.

Treść

W Y K A Z
Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
w drodze bezprzetargowej

1. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr OS1O/00036231/0.
2. Nieruchomość oznaczona jest numerem geodezyjnym 40858/5.
3. Nieruchomość posiada powierzchnię 412 m2.
4.Nieruchomość położona jest w Ostrołęce przy ul. Granicznej. Nieruchomość jest niezabudowana.
5.Nieruchomość znajduje się na terenie, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
W ewidencji gruntów i budynków m. Ostrołęki nieruchomość oznaczona jest symbolem R VI – grunty orne klasy VI.
6.Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 3 lat do wykorzystania na parking.
7.Wartość nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy wynosi 44.879,00 zł.
8.Stawka czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości wynosi 3% wartości gruntu tj. 3,27 zł za 1m2 plus obowiązujący podatek VAT rocznie.
9.Miesięczny czynsz dzierżawny wyniesie:
112,27 zł + 23% VAT (tj. 25,82 zł) = 138,09 zł brutto.
10.Czynszu dzierżawny płatny do 10 każdego miesiąca.
11.Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji przy zastosowaniu wskaźnika inflacji ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Podstawa prawna wywieszenia wykazu:
art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm./.Informacje o wykazach nieruchomości: Informacja o wykazie dz. nr 40858/5 ul. Graniczna

z dnia 14 grudnia 2017 r.

Treść

INFORMACJA
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm. ) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 ( II piętro ), został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, oznaczonej numerem geodezyjnym 40858/5, położonej w Ostrołęce przy ul. Granicznej, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.


GN.6853.1.2017

z dnia 08 grudnia 2017 r.

Znak sprawy: GN.6853.1.2017

Znak sprawyGN.6853.1.2017

RodzajWszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis OGŁOSZENIE   O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI ORAZ  UDZIELENIA ZEZWOLENIA NA NIEZWŁOCZNE ZAJĘCIE NIERUCHOMOŚCI  PREZYDENT MIASTA OSTROŁĘKI

Załączniki:
 1. Ogłoszenie

GN.6853.2.2017

z dnia 08 grudnia 2017 r.

Znak sprawy: GN.6853.2.2017

Znak sprawyGN.6853.2.2017

RodzajWszczęcie

Data ważności ogłoszenia

OpisOGŁOSZENIE   O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI ORAZ  UDZIELENIA ZEZWOLENIA NA NIEZWŁOCZNE ZAJĘCIE NIERUCHOMOŚCI

Załączniki:
 1. Ogłoszenie

Informacje o wykazach nieruchomości: Wykaz i informacja o wykazie dz.40858/4 ul.Graniczna

z dnia 04 grudnia 2017 r.

Treść

 I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

Prezydenta Miasta Ostrołęki


Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. ) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen J. Bema 1 (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, oznaczonej numerem geodezyjnym 40858/4, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przylegającej, położonej w Ostrołęce przy ulicy Granicznej. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.


Informacje o wykazach nieruchomości: Informacja o wykazie cz.dz.: 50327/2, 50327/22 i 50327/33 - ul. Brata Zenona Żebrowskiego

z dnia 04 grudnia 2017 r.

Treść

INFORMACJA
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. ) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 ( II piętro ) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Ostrołęki ozn. nr: 50327/2, 50327/22 i 50327/33, położonych w Ostrołęce przy ul. Brata Zenona Żebrowskiego, których części przeznaczone zostały do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.Informacje o wykazach nieruchomości: Wykaz cz. dz.: 50327/2, 50327/22 i 50327/33 - ul. Brata Zenona Żebrowskiego

z dnia 04 grudnia 2017 r.

Treść

W Y K A Z
Nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
w drodze bezprzetargowej.

1.Nieruchomości posiadają urządzone księgi wieczyste
Nr OS1O/00050912/2 i Nr OS1O/00082936/9.
2. Nieruchomości oznaczone są numerami geodezyjnymi: 50327/2, 50327/22 i 50327/33.
3.Nieruchomości posiadają powierzchnię łączną 1.8763 ha. Do wydzierżawienia przeznaczona jest część nieruchomości o łącznej pow. 250 m2.
4. Nieruchomości położone są w Ostrołęce przy ul. Brata Zenona Żebrowskiego.
5. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście Płd. – Goworowska” w Ostrołęce część nieruchomości ozn. nr 50327/2 znajduje się na terenie przeznaczonym pod ulicę główną ( symbol w planie 2 KUG ), część nieruchomości ozn. nr: 50327/22 i 50327/33 znajduje się na terenie przeznaczonym pod usługi bez przesądzania ich profilu ( symbol w planie UU.19 ) oraz pod ulicę główną ( symbol w planie 3 KUG ).
6.Część nieruchomości przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 3 lat do wykorzystania pod: tablicę reklamową, pylon reklamowy – 28 m2, miejsca postojowe - 158 m2 oraz zieleń niską - 64 m2.
7. Wartość części nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia wynosi 73.183,00 zł.
8.Stawka czynszu z tytułu dzierżawy:
- gruntu dzierżawionego w celu umieszczenia reklamy wynosi 173,29 zł plus obowiązujący podatek VAT za 1 m2 rocznie,
- gruntu wykorzystywanego na miejsca postojowe wynosi 3% wartości gruntu tj. 8,80 zł plus obowiązujący podatek VAT za 1 m2 rocznie,
- gruntu wokół pawilonu handlowego, dzierżawionego z przeznaczeniem na urządzenie zieleni wynosi 0,02 zł plus obowiązujący podatek VAT za 1 m2 rocznie.
9.Czynsz dzierżawny wyniesie:
520,32 zł + 23 % VAT ( tj. 119,67 zł ) = 639,99 zł brutto miesięcznie.
10.Czynsz płatny do 10 każdego miesiąca.
11.Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji przy zastosowaniu wskaźnika inflacji ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Podstawa prawna wywieszenia wykazu:
art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm. /.


Informacje o wykazach nieruchomości: Wykaz cz. dz. 61534 ul. Marii Skłodowskiej-Curie

z dnia 04 grudnia 2017 r.

Treść

W Y K A Z
Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
w drodze bezprzetargowej.

1. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr OS1O/00038922/5.
2. Nieruchomość oznaczona jest numerem geodezyjnym 61534.
3. Nieruchomość posiada powierzchnię 452 m2. Do wydzierżawienia przeznaczona jest część działki o pow. 125 m2. Nieruchomość jest niezabudowana.
4. Nieruchomość położona jest w Ostrołęce przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie.
5.Nieruchomość położona jest na terenie, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
W ewidencji gruntów i budynków miasta Ostrołęki nieruchomość oznaczona jest symbolem B – tereny mieszkaniowe.
6.Część nieruchomości przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 3 lat, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej ozn. nr 61540.
7. Wartość nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy wynosi 12.500,00 zł.
8.Stawka czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości wynosi 3% wartości gruntu
tj. 3,00 zł/m2 plus aktualnie obowiązujący podatek VAT za 1m2 rocznie.
9. Miesięczny czynsz dzierżawny wyniesie:
31,25 zł + 23% VAT tj. 7,19 zł = 38,44 zł brutto.
10. Czynsz dzierżawny płatny miesięcznie do 10 każdego miesiąca.
11.Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji przy zastosowaniu wskaźnika inflacji ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Podstawa prawna wywieszenia wykazu:
art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. /.


Informacje o wykazach nieruchomości: Informacja o wykazie cz.dz. 61534 ul. Marii Skłodowskiej-Curie

z dnia 04 grudnia 2017 r.

Treść


INFORMACJA
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. ) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 ( II piętro ) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki ozn. nr 61534, położonej w Ostrołęce przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie, której część przeznaczona została do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.


Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki (WAB.6733.17.2017)

z dnia 29 listopada 2017 r.

Znak sprawy: WAB.6733.17.2017

Znak sprawyWAB.6733.17.2017

RodzajDecyzja

Data ważności ogłoszenia

OpisOgłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi – ul. Marii Dąbrowskiej w Ostrołęce, budowie sieci kanalizacji deszczowej, sieci...

Załączniki:
 1. obwieszczenie

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki (WAB.6733.16.2017)

z dnia 27 listopada 2017 r.

Znak sprawy: WAB.6733.16.2017

Znak sprawyWAB.6733.16.2017

RodzajDecyzja

Data ważności ogłoszenia

OpisOgłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na dostosowaniu budynku dworca PKP w Ostrołęce do projektu MULTICENTRUM w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie Centrów Kompetencji...

Załączniki:
 1. obwieszczenie

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki (WAB.6733.20.2017)

z dnia 22 listopada 2017 r.

Znak sprawy: WAB.6733.20.2017

Znak sprawyWAB.6733.20.2017

RodzajWszczęcie

Data ważności ogłoszenia

OpisOgłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN oraz linii napowietrznej nN na terenie działek oznaczonych nr 62119, 62032/4, 61992, 62033/1,...

Załączniki:
 1. obwieszczenie

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki (WAB.6733.1.2017)

z dnia 16 listopada 2017 r.

Znak sprawy: WAB.6733.1.2017

Znak sprawyWAB.6733.1.2017

RodzajPostanowienie

Data ważności ogłoszenia

OpisOgłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu postanowienia o wznowieniu z urzędu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV, elektroenergetycznych linii kablowych nN-0,4 kV, wewnętrznej...

Załączniki:
 1. obwieszczenie

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki (WAB.6733.18.2017)

z dnia 16 listopada 2017 r.

Znak sprawy: WAB.6733.18.2017

Znak sprawyWAB.6733.18.2017

RodzajWszczęcie

Data ważności ogłoszenia

OpisOgłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ulicy Krańcowej wraz ze skrzyżowaniem typu „małe rondo”, parkingami, chodnikami, ścieżkami rowerowymi,...

Załączniki:
 1. obwieszczenie

Informacje o wykazach nieruchomości: informacja o wykazie ul. Psarskiego 18

z dnia 14 listopada 2017 r.

Treść

                                                           INFORMACJA
                                                Prezydenta Miasta Ostrołęki

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r, poz. 2147 ze zm.), informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki Pl.Bema 1 (II piętro) został wywieszony wykaz dotyczący przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości lokalowej przy ul. Psarskiego 18, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki.


Nieruchomość na sprzedaż / dzierżawe: Ostrołęka, ul. Jana Kilińskiego

z dnia 02 listopada 2017 r.

Adres nieruchomości: Ostrołęka, ul. Jana Kilińskiego

Adres nieruchomościOstrołęka, ul. Jana Kilińskiego

Przetarg nasprzedaż nieruchomości zabudowanej dz. nr 20980

Typ przetarguPrzetarg ustny nieograniczony

Rodzaj nieruchomościNieruchomość zabudowana

Cena wywoławcza125.273,50 zł plus23% podatek VAT

Data przetargu

Załączniki:

  Nieruchomość na sprzedaż / dzierżawe: Ostrołęka rejon ul. Rodziny Ulmów

  z dnia 25 października 2017 r.

  Adres nieruchomości: Ostrołęka rejon ul. Rodziny Ulmów

  Adres nieruchomościOstrołęka rejon ul. Rodziny Ulmów

  Przetarg nasprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 52044/2

  Typ przetarguPrzetarg ustny ograniczony

  Rodzaj nieruchomościNieruchomość niezabudowana

  Cena wywoławcza64.900,00 zł plus 23% podatek VAT

  Data przetargu

  Załączniki: