Przebudowa ulicy Krańcowej

z dnia 01 grudnia 2017 r.

zamówienie na: Przebudowa ulicy Krańcowej

zamówienie naPrzebudowa ulicy Krańcowej

nr sprawyKPZ.271.36.2017

zamawiającyMiasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka

tryb zamówieniaprzetarg nieograniczony

rodzaj przetarguRoboty budowlane

wartość szacunkowaponiżej 5 225 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofertPunkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

Załączniki: