Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki (WAB.6733.26.2017)

z dnia 09 lutego 2018 r.

Znak sprawy: WAB.6733.26.2017

Znak sprawyWAB.6733.26.2017

RodzajDecyzja

Data ważności ogłoszenia

OpisOgłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ulicy Irysowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na terenie części działek oznaczonych nr 60090/3, 60061, 60077 oraz na...

Załączniki:
  1. obwieszczenie