Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki (WAB.6733.24.2017)

z dnia 11 stycznia 2018 r.

Znak sprawy: WAB.6733.24.2017

Znak sprawyWAB.6733.24.2017

RodzajWszczęcie

Data ważności ogłoszenia

OpisOgłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV, na terenie...

Załączniki:
  1. obwieszczenie