Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki (WAB.6733.18.2017)

z dnia 11 stycznia 2018 r.

Znak sprawy: WAB.6733.18.2017

Znak sprawyWAB.6733.18.2017

RodzajDecyzja

Data ważności ogłoszenia

OpisOgłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ulicy Krańcowej wraz ze skrzyżowaniem typu „małe rondo”, parkingami, chodnikami, ścieżkami rowerowymi, zatokami autobusowymi, zjazdami...

Załączniki:
  1. obwieszczenie