Informacje o wykazach nieruchomości: Wykaz cz. dz. 52051/5 ul. Goworowska

z dnia 27 lutego 2018 r.

Treść

W Y K A Z
Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
w drodze bezprzetargowej

1. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr OS1O/00036331/1.
2. Nieruchomość oznaczona jest numerem geodezyjnym 52051/5.
3. Nieruchomość posiada powierzchnię 955 m2. Do wydzierżawienia przeznaczona jest część nieruchomości o pow. 123 m2 zabudowana dwoma garażami murowanymi oraz sześcioma garażami typu „blaszak”.
4. Nieruchomość położona jest w Ostrołęce przy ul. Goworowskiej.
5.Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrołęki rejon „Śródmieście Płd. - Goworowska” w Ostrołęce nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną ( symbol w planie MWU.11 ).
6.Część nieruchomości przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 5 lat w celu korzystania z istniejących garaży.
7. Wartość nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy wynosi 42.941,00 zł.
8.Zwaloryzowana stawka czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości wynosi 12,63 zł za 1m2 plus obowiązujący podatek VAT rocznie.
9.Roczny czynsz dzierżawny wyniesie:
1.553,49 zł + 23% VAT (tj. 357,30 zł) = 1.910,79 zł brutto.
10.Termin płacenia czynszu dzierżawnego zostanie ustalony w umowie.
11.Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji przy zastosowaniu wskaźnika inflacji ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Podstawa prawna wywieszenia wykazu:
art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm. /.