Informacje o wykazach nieruchomości: Wykaz cz. dz.: 50327/2, 50327/22 i 50327/33 - ul. Brata Zenona Żebrowskiego

z dnia 04 grudnia 2017 r.

Treść

W Y K A Z
Nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
w drodze bezprzetargowej.

1.Nieruchomości posiadają urządzone księgi wieczyste
Nr OS1O/00050912/2 i Nr OS1O/00082936/9.
2. Nieruchomości oznaczone są numerami geodezyjnymi: 50327/2, 50327/22 i 50327/33.
3.Nieruchomości posiadają powierzchnię łączną 1.8763 ha. Do wydzierżawienia przeznaczona jest część nieruchomości o łącznej pow. 250 m2.
4. Nieruchomości położone są w Ostrołęce przy ul. Brata Zenona Żebrowskiego.
5. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście Płd. – Goworowska” w Ostrołęce część nieruchomości ozn. nr 50327/2 znajduje się na terenie przeznaczonym pod ulicę główną ( symbol w planie 2 KUG ), część nieruchomości ozn. nr: 50327/22 i 50327/33 znajduje się na terenie przeznaczonym pod usługi bez przesądzania ich profilu ( symbol w planie UU.19 ) oraz pod ulicę główną ( symbol w planie 3 KUG ).
6.Część nieruchomości przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 3 lat do wykorzystania pod: tablicę reklamową, pylon reklamowy – 28 m2, miejsca postojowe - 158 m2 oraz zieleń niską - 64 m2.
7. Wartość części nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia wynosi 73.183,00 zł.
8.Stawka czynszu z tytułu dzierżawy:
- gruntu dzierżawionego w celu umieszczenia reklamy wynosi 173,29 zł plus obowiązujący podatek VAT za 1 m2 rocznie,
- gruntu wykorzystywanego na miejsca postojowe wynosi 3% wartości gruntu tj. 8,80 zł plus obowiązujący podatek VAT za 1 m2 rocznie,
- gruntu wokół pawilonu handlowego, dzierżawionego z przeznaczeniem na urządzenie zieleni wynosi 0,02 zł plus obowiązujący podatek VAT za 1 m2 rocznie.
9.Czynsz dzierżawny wyniesie:
520,32 zł + 23 % VAT ( tj. 119,67 zł ) = 639,99 zł brutto miesięcznie.
10.Czynsz płatny do 10 każdego miesiąca.
11.Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji przy zastosowaniu wskaźnika inflacji ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Podstawa prawna wywieszenia wykazu:
art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm. /.