Informacje o wykazach nieruchomości: Informacja o wykazie cz.dz.: 50327/2, 50327/22 i 50327/33 - ul. Brata Zenona Żebrowskiego

z dnia 04 grudnia 2017 r.

Treść

INFORMACJA
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. ) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 ( II piętro ) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Ostrołęki ozn. nr: 50327/2, 50327/22 i 50327/33, położonych w Ostrołęce przy ul. Brata Zenona Żebrowskiego, których części przeznaczone zostały do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.