Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych wraz z obiektem "parkuj i jedź" na terenie miasta Ostrołęki oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą. Przebudowa infrastruktury na potrzeby obiektu "parkuj i jedź". Projekt:

z dnia 14 maja 2018 r.

Numer sprawy: KPZ.271.16.2018
Termin składania ofert: 29.05.2018 godz. 11:30
Zamawiajacy: Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: poniżej 5 548 000 euro
Miejsce składania ofert: Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

Załączniki:
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Projekt branży drogowej i elektrycznej
  4. Projekt stałej organizacji ruchu
  5. SST- branża drogowa
  6. SST- branża elektryczna
  7. Przedmiary robót